Snižte si daně

Nákupem v e-shopu Krabice od bot si můžete jednoduše snížit daně, a to ať jste podnikatelé, nebo zaměstnanci.

Jak?

Ke každému zakoupenému certifikátu i předmětu vám totiž přidáme potvrzení o daru. Toto můžete zahrnout do svého daňového přiznání a o výši daru se vám sníží daňový základ. U certifikátu odpovídá dar automaticky celé hodnotě na něm uvedené. U předmětu dar odpovídá částce, která je u něho výslovně uvedena jako příspěvek do veřejné sbírky.

Musí na něm být ale uvedena adresa vašeho trvalého bydliště, proto ji prosím v průběhu objednávky vyplňte. Pokud budete potřebovat vystavit potvrzení o daru později, můžete se na nás obrátit skrze formulář žádosti o potvrzení o daru zde anebo na e-mailu peceodarce@diakonie.cz.

Můžete tak získat až 15 % hodnoty certifikátu zpět, přesnou výši daňové úlevy je ale vždy nutné určit podle podmínek zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

A teď pár podrobností ze zákona, pokud vás zajímají detaily:

Jak to funguje v případě fyzických osob včetně zaměstnanců

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění(darů), pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění (darů) ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč.

V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podrobnosti hledejte v § 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.

Jak to funguje v případě právnických osob

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění (darů), pokud hodnota bezúplatných plnění (darů) činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2 000 Kč.

Podrobnosti hledejte v § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.

Diakonie Českobratrské církve evangelické je osvobozena od daně darovací. Veškeré dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši. Podrobnější informace naleznete v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.

Zpět do obchodu